valp i hand

Vår strävan är i första hand, en rastypisk mentalt sund och frisk hund,
som är väl lämpad att vara en god kamrat och familjehund i alla väder.
går det även bra  i utställnings ringen tar vi det som en extra bonus.
Det är INTE det som är de viktigaste för oss.

Vår önskan är att valpen skall få ett kärleks fullt hem,
och bli älskad och uppskattad för sin egen skuld, utan krav på rosetter och titlar.
Varje valp är en unik individ, och därtill mycket formbar och anpassningsbar.
De är viktigt hur Du behandlar din valp från början.
Vi gör allt vi kan för att våra valpar skall få en bra start i livet,
en god social kontakt med människor, och hemmiljö från början.
Det anser vi är grunden för att bli en trygg och harmonisk individ.
En Border är, (rätt fostrad,) en härlig och rubust kamrat i alla situvationer.
Är intresserad av en valp från oss?
 Hjärtligt välkommen på besök,
 att prata hund över en kopp Gevalia.

hej hopp